Lørdag 20. oktober arrangeres tidenes første drop-in-vielse i Tromsø domkirke. Da vil kirka selv stå for pynt, program og musikk – mens de gifteklare kun trenger å ha papirarbeidet i orden.

– Mange synes det er for dyrt å gifte seg, men under drop-in-vielsene kommer parene til dekket bord, sier sogneprest Kjell Riise.

Skal ikke konkurrere

Kirkeverge Nils Opsahl tror mange gifteklare par anser det som enklere med en vielse på Rådhuset, enn i kirka. Han tror mange føler et stort press for at kirkebryllup skal være en påkostet affære.

– Det er nok flere som velger å gifte seg på Rådhuset enn i kirka, men vi starter ikke med drop-in-vielser for å ta konkurransen med borgerlige vielser. Målet er å gjøre det lettere for folk å gifte seg i kirka, sier han.

Lite forberedelser for brudeparet

– Hvorfor bruker dere begrepet drop-in? Man kan vel ikke bare komme gående inn fra gata?

– Nei, man må melde seg på forhånd, men forberedelsene kan gjøres unna på 15–20 minutters tid, forklarer Opsahl.

– Jeg vil presisere at dette er ordentlige vielser. Hovedforskjellen er egentlig at flere blir viet samtidig, sier Riise.

Lang kjole og smoking unødvendig

Sognepresten og domprost Stig Lægdene skal stå for vielsene 20. oktober.

– Vi vil vise at kirkelig vielse også kan gjøres ganske enkelt. Det må ikke nødvendigvis være så fancy. For noen kan det også være positivt å bli viet sammen med andre par, sier Riise.

Som i vielser på Rådhuset, må de gifteklare parene stille med en prøvingsattest fra folkeregisteret. Ellers er det «kom som du er», selv om Las Vegas-faktoren blir lik null, ifølge sognepresten.

– Dette er alminnelige vielser – og vi skal ha en prat med brudeparene på forhånd – men vi har muligheten til å vie flere på én gang. Det er ikke nødvendig med lange, hvite kjoler og stive smokinger, sier Opsahl.

Ønsker lavere terskel

Sognepresten setter en grense på 7–8 par per drop-in-vielse.

– Inngangen blir nok best om parene går sammen, og kirka står for brudemusikk. Parene kan knele ved alteret sammen, og vi ber én felles bønn for alle.

– Dere frykter ikke negative reaksjoner på denne typen «hurtigvielser»?

– Nei, jeg tror dette er trygt innenfor rammene til kirka. Dette blir verdige og fine vielser – vi ønsker bare at terskelen for å ta steget inn i kirka skal være lav, sier Riise.

Vil «snobbe ned»

Førstkommende lørdag tropper Tromsø Kirkelige Fellesråd opp på Messen for de store anledninger, der de skal informere om drop-in-vielse. Sognepresten og kirkevergen tenker nytt også på andre områder.

– Vi har også diskutert å tilby en enklere form for dåp, rett og slett for å «snobbe litt ned». Dette har blitt gjort i blant annet Trondheim, men ligger litt lenger fram i tid her i byen, avslører Opsahl.

– Dette er en del av hva vi mener med «folkekirke», avslutter Riise.