Som viseadministrerende direktør er det Marit Lind som har fått oppdraget med å midlertidig lede Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fredag gikk UNN-direktør Tor Ingebrigtsen av, i tillegg til at styreleder Jorhill Andreassen og neststyreleder Erling Espeland trakk seg under et ekstraordinært styremøte.

Nytt styremøte torsdag

Lind er forberedt på at det blir en hektisk første uke som UNN-direktør.

– Mandag er min første ordinære dag som konstituert direktør. Det bli hektisk møteaktivitet. Det er blant annet ordinært styremøte torsdag. Vi har en del ting å ta tak i, sier Lind.

Stillingen som administrerende direktør for UNN vil etter hvert bli utlyst.

– Jeg har sagt ja til å ta på meg oppdraget som konstituert direktør fram til ny direktør er ansatt, først og fremst for å sikre at driften skal gå så normalt som mulig, sier Lind.

– Inne i et krevende halvår

Fredag ble Eivind Mikalsen konstituert som styreleder i UNN, mens Helga Marie Bjerke gikk inn som nestleder.

– Hvordan opplever du situasjonen ved UNN, etter at Tor Ingebrigtsen, styreleder og neststyreleder har gått av?

– Situasjonen er krevende, og jeg må gjøre mitt for at det som har skjedd ikke skal går ut over pasienter eller ansatte ved sykehuset i denne akutte fasen, sier Lind.

– Hva tror du om veien fremover for UNN?

– Vi er inne i et hektisk og krevende halvår, siden A-fløya og PET-senteret sluttføres i disse dager. Byggene skal tas i bruk samtidig som ordinær drift skal gå sin gang, og dette vil kreve ekstra mye av sykehusets ansatte, avslutter den konstituerte sykehusdirektøren.

Dette er blant tingene står på møteplanen til torsdagens styremøte ved UNN:*• Kontinuerlig forbedring ved UNN• Styrets dialogavtale med direktøren• Styrets evaluering av eget arbeid• Justering direktørlønn (ettersendes)