Trafikkulykke på E10: Traff campingvogn i motgående kjørefelt