Den nye videregående skolen blir enda dyrere: – En alvorlig budsjettsprekk