Aronsen vil ha mer konkrete tiltak i eldreomsorgen: – Vi er nødt til å komme tidligere på banen