– Stas å bygge noe harstadværingene vil ha glede av i mange år

foto