Skal bidra til å løse utfordringene i omsorgssektoren: – Mange får ikke den helsehjelpen de trenger

foto