Sørger for å holde samfunnsmaskineriet i gang

foto