De har vært uten vann i ett døgn, som nødløsning skal det legges 550 meter med ny sjøledning. - Det er utfordrende å tette lekkasjen

foto