Avdekket alvorlig teknisk systemfeil – Evenes kan være rammet