Disse tolv grunnene gjør Børge til kommunedirektør-favoritt