Gravearbeid i kirkeveien – stenges for gjennomgangstrafikk

foto