Med egenproduserte varer inviterte elevene hele bygda til markedsdag