Brødrepar mistet livet. Nå må sjåføren møte i retten