De ni lagene fra Norge startet fredag sin reise til Paris lørdag 8. juli. Etter ni dager på sykkel, ankommer de Paris den 15. juli.

Team Rynkeby heter den danske organisasjonen som står bak arrangementet som siden starten i 2002 har spredt seg til hele Europa. I år stiller 21 ryttere fra det nordnorske laget Team Rynkeby Arctic til start. De kommer fra store deler av Nord-Norge, blant annet Lofoten, Vesterålen, Sverige, Harstad, Senja, Tromsø og Øksfjord.

Det startet med røykelunger

Ideen om å sykle til Paris oppsto i 2001. En medarbeider i Rynkeby Foods, Knud Vilstrup, hadde fått konstatert røykelunger. Derfor ville han foreta seg noe for å bli litt sunnere, og røykeslutt var ikke et alternativ!

Han fikk en idé om å komme i bedre form, samtidig som det ga ham en opplevelse. Vilstrup spurte Rynkebys tekniske direktør om det ikke kunne være et spennende prosjekt å sykle til Paris for å se innspurten i Tour de France på Champs-Élysées – og om han kunne sponse litt juice til turen. Det gikk direktøren med på under forutsetning av at han selv fikk bli med.

Laget ble samlet i løpet av våren 2002 under navnet «Team Rynke». 11 syklister og én hjelper i minibuss var klare for den drøyt 1200 km lange turen til Paris.

TYSKE SKOGER: Søndag gikk mye av dagen til å sykle gjennom Tyskland. Foto: Frank R. Roksøy

Ga bort overskuddet

Team Rynkeby ble ikke stiftet som et veldedighetsprosjekt, men da syklistene kom tilbake fra den første turen i 2002, hadde de et overskudd på 42.000 norske kroner som de bestemte seg for å donere til barnekreftavdelingen ved universitetssykehuset i Odense.

Det ble starten på det veldedighetsprosjektet som eksisterer i dag, hvor antallet deltakere og sponsorer vokser år for år – og det samme gjør donasjonene til organisasjoner som Team Rynkeby støtter.

Barnekreftforeningen

Et viktig element i Team Rynkebys arbeid er å samle inn penger til organisasjoner som hjelper barn med kritiske sykdommer. Pengene samles inn blant annet via sponsorater fra gavmilde virksomheter. I Norge går alle midlene til Barnekreftforeningen.

I 2022 hadde Team Rynkeby mer en 6.500 sponsorer, som bidro med enten penger eller naturalia til prosjektet. Det innebar at Team Rynkeby kunne donere hele 103,9 millioner norske kroner til organisasjoner som støtter barn med kritiske sykdommer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøyene, Island, Sveits, Tyskland og Belgia.

Team Rynkeby er drevet av frivillighet, hvilket betyr at organisasjonen får sponset en stor del av det som behøves på turen. Blant annet biler, drivstoff, mat og drikkevarer. Dessuten dekker deltakerne selv deres egne utgifter.

De norske lagene sykler for å samle inn penger til Barnekreftforeningen i Norge. Gjennom organisasjonens internasjonale nettverk støttes også forskning på andre kritiske sykdommer, som for eksempel lungesykdom hos barn.

1300 kilometer

Turen fra Norge til Paris er cirka 1300 kilometer lang og sykles i syv etapper. Noen lag har også en prolog i Oslo dagen før den egentlige starten, og disse lagene sykler i realiteten i 8 dager. Den korteste etappen er rundt 100 kilometer, mens den lengste er rundt 200 kilometer. Lengden på turen avhenger av hvilken rute de enkelte lagene velger.

Mosjonstur

Team Rynkebys tur til Paris er ikke et tradisjonelt sykkelløp på tid, men en utfordrende mosjonstur hvor alle skal kunne delta. Lagene holder normalt en gjennomsnittsfart på cirka 25-27 kilometer i timen. Du skal likevel være bra trent for å holde deg på sykkelsetet flere timer hver dag i åtte dager.

Flere veier til Paris

De enkelte lagene sykler hver for seg til Paris. Noen av lagene starter imidlertid i de samme byene og følger mer eller mindre de samme rutene til Paris. Men av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker sykler lagene hver for seg hele veien til Paris. Lagene møtes først på syvende og siste etappe midt i Paris.

Slik velges deltakerne

  • Hvert år søker flere tusen personer om å få være med på Team Rynkeby, og det er trangt om plassen. Deltakerne må være motivert til å yte en stor innsats for å skaffe penger til Barnekreftforeningen.

  • Som utgangspunkt må deltakerne bo i nærområdet til laget de knyttes til.

  • Deltakerne må kunne sette av tid til å trene med laget cirka to ganger i uken hele våren (minst 2500 km før turen til Paris).

  • Lagene skal ha en lik fordeling mellom kvinner og menn (i den utstrekning det er mulig).

  • Lagene kan svært gjerne bestå av både nybegynnere og erfarne mosjonssyklister.

  • Minst halvparten av deltakerne på hvert lag skal skiftes ut hvert år.

  • Laget skal ha en bred aldersmessig sammensetning. Nedre grense er 18 år.

  • Laget skal ha en bred utdannings- og yrkesmessig sammensetning. Det må imidlertid være minst én lege og én sykkelmekaniker på hvert lag.

  • Det legges vekt på at deltakerne har mulighet til å skaffe sponsorer.