Forbundsleder Frode Alfheim fra tidligere Industri Energi blir leder i det nye forbundet.

– Dette er en stor dag for norsk fagbevegelse og for våre medlemmer. Vi blir en mektig stemme innen norsk industri og næringsliv, forteller forbundsleder Frode Alfheim, i en pressemelding.

Blant sakene Alfheim trekker frem er kravet om mer kraft til industrien.

– Vi styrer mot et kraftunderskudd som vil ødelegge forutsetningene for norsk industri. Derfor må Regjeringen ta situasjonen på alvor, og legge til rette for betydelig mer kraftutbygging i årene som kommer, skriver de.

Det nye forbundet vil foreløpig bære navnet IE&FLT, og vil få nytt navn og profil sommeren 2024.

Første ordinære landsmøte for det nye LO-forbundet blir høsten 2025.