Takket harstadsamfunnet for støtten til innspillingen av dokumentaren om faren og ulykken på Grytøya

foto