Fagforeningene er klare til å ta ut tusenvis av lærere i streik