Gir penger fra boksalg til gatelagene

foto
Per Joar Hansen donerer sitt forfatterhonorar til et veldedig formål innen fotballen. Foto: Bok i Nord