Gir penger fra boksalg til gatelagene

Per Joar Hansen donerer sitt forfatterhonorar til et veldedig formål innen fotballen. Foto: Bok i Nord