Boligprisen sank i Harstad:– 23 færre eiendommer solgt hittil i år