- Bør få langt lavere straff, kanskje 4-5 måneders fengsel