Fylkesråden i Troms er medlem i styringsgruppa for Harstadpakken. Fredag sendte Torbjørn Naimak ut et brev der han hevdet at styringsgruppa anbefaler å øke taksten fra 12 til 22 kroner.

– Her har regionveisjefen trukket våre anbefalinger noe for langt. Hvis alle tiltak skal gjennomføres, og hvis vi ikke får forlenget nedbetalingstiden, ikke får statlige og fylkeskommunale tilskudd – så kan det bli aktuelt å øke satsen til 22 kroner per passering. Vi ønsker det ikke, men mitt utgangspunkt er at alle tiltakene i Harstadpakken er viktige, sier Prestbakmo.

Forstår harmen

Han mener at alle tall nå må på bordet, og at saken blir grundig drøftet i beslutningsorganene.

I kveld er det lagt opp til temamøte om Harstadpakken i kommunestyret. Der deltar også Prestbakmo.

– Jeg har stor forståelse for at folk i Harstad er i harnisk. Styringsgruppa fikk i sommer varsel om at det ville bli overskridelser, men det var først for noen uker siden at vi ble kjent med at sprekken havnet på nærmere en milliard kroner.

Holder ikke mål

Prestbakmo er svært kritisk til de økonomiske utredningen Statens vegvesen gjør før et prosjekt blir vedtatt.

– Beregningene holder ikke mål. Dette er et nasjonalt problem som koster landet milliarder hvert eneste år.

– Vegdirektoratet har ikke god nok kontroll med de beregningene Statens vegvesen gjør. Det ferskeste eksemplet er ny E18 som skulle koste 18 milliarder, mens sluttregningen havner på rundt 40 milliarder kroner.

Prestbakmo påpeker at det ikke bare er kommunen, fylket og Statens vegvesen som opplever gigantoverskridelsene i Harstadpakken.

– Også Stortinget tok de økonomiske beregningene for god fisk da Harstadpakken ble vedtatt i 2014, sier Prestbakmo.

Han mener situasjonen er alvorlig.

– Derfor er jeg opptatt av at alt som har skjedd i saken skal på bordet og at alle berørte parter skal få diskutere hvordan vi løser dette, og hvilke prosjekter vi må gjennomføre, sier Prestbakmo.