Bare ti av byens toppolitikere var møtt fram for å høre på da lokale havbruksaktører tirsdag la fram hva oppdrettsnæringa har for planer innafor kommunegrensene årene som kommer. Til sammenligning har Harstad 35 politikere i kommunestyret.

Havbruksnæringa er i løpet av få år blitt en av de viktigste næringene for byen - og er helt åpenbart den mest løfterike.

Da Harstad ble slått sammen med Bjarkøy økte kommunens havareal med omtrent det dobbelte. Ressursen kan komme til å bli den mest verdiskapende for kommunen i årene som kommer.

Flere hundre millioner i omsetning

De ti frammøtte politikerne svømte gjennom et hav av informasjon fra tre foredragsholdere, som laina opp hva de respektive bedrifter betyr - og kommer til å bety - for Harstad kommune - og omliggende naboer.

Mest konkret var Stein Ivar Antonsen, representant for 12 selskap med aktiviteter i Astafjorden og Vågsfjorden. Astafjord-selskapene er for øvrig grupperingen med mest aktivitet innafor kommunen i øyeblikket. De representerer en komplett produksjonslinje for matfisk.Han viste fram ei fakturaliste fra 2014. Selskapene har kjøpt varer og tjenester for litt over 100 millioner kroner. Nordlaks, som nylig åpnet servicebase i Kasfjord, viste til et tilsvarende tall. SalMar har ennå ikke så mye virksomhet i området, men er det største selskapet av de tre som presenterte seg.

Lengre til havs

Til havs, til havs! Lyder en strofe fra en Jussi Björling-slager. To av de tre selskapene som presenterte seg vil lenger til havs, og ta med seg millioner av smålaks i enorme stålkonstruksjoner. De vil ut til  mindre følsomme områder enn de indre fjordene, Nordlaks legger 700 millioner kroner på bordet for å bygge ei flytende stålgrind lenger og bredere enn USAs største hangarskip, formgitt i Harstad. Den båtlignende stålmerda blir ankra opp på svai ute i kyststrømmen, langt utafor det følsomme innfjordmiljøet.

Det blir også SalMars enorme, nedsenkbare havmerd. Den blir 110 meter i diameter, og ligner mer en oljerigg enn ei oppdrettsmerd. Den koster også mellom 500 og 700 millioner kroner.

Felles for dem begge er at de håper å ha testversjoner klare i 2017.

I videoen over kan man se Fra Salmars oppdrettsanlegg utenfor Sandsøy, et av selskapets beste lokasjoner, ifølge dem selv. Her er hver av de åtte merdene 50 meter i diameter.

Politikere på vei ut til oppdrattsanlegg Foto: Knut Godø