Utfordrende å være bussjåfør når polare lavtrykk står i kø

foto