De har tatt fagbrev og står sterkt rustet for framtidens arbeidsliv

foto