Ingen ny smitte lørdag – vet fortsatt ikke smitteveien