Og i ytterste konsekvens bompenger på rundt 30 kroner per passering.

Lederen i Harstad Høyre forventer at styringsgruppen for Harstadpakken tar grep for å hindre at utgiftene stiger enda mer. Selv om han så langt ikke har fått signaler om at det har skjedd.

Rystet

Sivilingeniøren har vært med på, og har også ledet, store prosjekter. Boligfeltutbygginger og prosjekter innen olje og gass. Han er rystet over avsløringene om Harstadpakken, som han mener viser stor mangel på respekt for oppgavens kompleksitet og størrelse hos dem som styrer prosjektet. Kompetansen i styringsgruppa og i prosjektledelsen for milliardprosjektet ser ikke ut til å matche et så vidt komplisert prosjekt, mener han

– Leder i styringsgruppa Marianne Bremnes har uttalt offentlig at styringen med prosjektet har vært for dårlig.

– Regionveisjef Torbjørn Naimak sa i kommunestyret at hans etat ikke har erfaringer med så store og komplekse prosjekter, og slett ikke i byer. Veisjefen viste til at kostnadsestimatene var for dårlige.

– Det er årsaken til denne kostnadseksplosjonen. Samme ledelse sitter ennå, og jeg frykter at utgiftene til Harstadpakken dobles.

– Er det mangel på respekt for fellesskapets penger at man ikke har hentet inn nødvendig kompetanse, spør Mustaparta, og fortsetter.

– Dersom det trumfes gjennom at alle planlagte tiltak skal gjennomføres, er jeg redd sluttregningen på prosjektet ender på 3 milliarder. Det vil i tilfelle bety at bilistene må belage seg på å betale rundt 30 kroner per passering, sier han.

Proff motpart

– Styringsgruppa skal sørge for at prosjektledelsen har nødvendig kompetanse på alle områder. Prosjektledelsen skal styre utførende entreprenører og må matche disse som har profesjonelle folk på alle nivå, sier Mustaparta.

Han mener rundkjøringen på Sama er et godt eksempel på hvor galt det har gått. Det fremstår som om «noen», forhåpentlig styringsgruppen, basert på prosjektledelsens anbefalinger underveis i byggeprosjektet har gitt ordre om endringer.

– Å gjøre mange og store endringer etter at et prosjekt av denne art er startet, er selve oppskriften på å få en gedigen kostnadssprekk.

– Dette må man være bevisst når man beslutter endringer og man må være klar på konsekvensene.

- Hvem er det som har initiert og besluttet endringer og tilleggsbestillinger, spør han.

Mustaparta nøler ikke med å slakte prosjektstyringen så langt.

– Har kommunestyrets tillit

Ordfører Marianne Bremnes ber Høyre spille på lag, framfor å skyte løs i media.

Hun har ingen planer om å trekke seg som leder i styringsgruppa.

Har tillit

– Jeg har kommunestyrets tillit, og det forholder jeg meg til. Jeg kommer til å jobbe videre for å få til gode løsninger, sier hun.

– Mustaparta mener styringsgruppa må sørge for å sette inn nødvendig kompetanse i prosjektledelsen. Han viser til at regionveisjef Torbjørn Naimak selv sa at veivesenet ikke har erfaring med slike prosjekter. Vil styringsgruppen sørge for mer kompetanse i prosjektgruppen?

Kompetent stab

– Hele staben i Statens vegvesen jobber med Harstadpakken, og her må det da være kompetanse i massevis.

- Hvis det mangler kompetanse i veivesenet i Nord-Norge, må vi vurdere å hente inn fra andre steder i landet. Dette er i så fall noe styringsgruppen må ta stilling til, sier Bremnes.

– Hva har styringsgruppen foretatt seg etter temamøtet i kommunestyret i november?

Møte i januar

– Vi jobber med å skaffe midler fra sentralt hold til Harstadpakken. Så langt har vi ikke hatt møter med departementet, og har dermed ikke fått lovnader om mer midler til Harstadpakken, sier Bremnes.

Hun viser til at styringsgruppen skal ha møte i slutten av januar.

Regionveisjef Torbjørn Naimak vil øke bompengesatsen i Harstad til 22 kroner for å dekke opp merkostnadene med Harstadpakken, mens de øvrige i styringsgruppa mener satsen ikke bør økes mer enn til 15-16 kroner.

Gode løsninger

– Høyres Einar Mustaparta frykter Harstad-bilistene må punge ut med nærmere 30 kroner per passering hvis ikke styringsgruppa får kontroll med kostnadene. Hva mener du om det?

– Jeg begriper ikke hvor han henter det beløpet fra. Det har aldri vært nevnt.

Høyre var en pådriver for å få gjennomslag for Harstadpakken. Nå håper jeg partiet vil vil bruke kreftene på å spille på lag med oss slik at vi kommer fram til gode løsninger, sier styringsgruppas leder Marianne Bremnes.

foto
SLUTTREGNING: Høyre antyder at sluttregningen for Harstadpakken kan bli stor. Foto: Illustrasjonsfoto