De 65,5 millionene som det nå snakkes om dreier seg kun om det som i planene kalles Harstadsjøen. Det vil si området mellom Kulturhuset og UiT Harstad og til og med administrasjonsbygget, eller havnebygget, som det også kalles.

Jobben med å renovere kaia under havnebygget er nå kommet i gang. Denne jobben utføres av Sea Services, et firma som er godt kjent i Harstad havn, etter å ha utført en rekke oppdrag her.

Universell utforming

Det har lenge vært kjent at de gamle pælene på Kai 1 er overmoden for utskifting. Samtidig som denne jobben gjøres, vil kaia bli tilpasset dagens bruk. Hurtigbåtene skal få sin plass langs kaia. Det vil bli bygd en moderne versjon etter mal fra hurtigbåtkaia på Finnsnes, som har fungert utmerket gjennom mange år. Det betyr at funksjonshemmede med rullestol vil komme seg om bord uten problemer. Dette blir ytterligere enklere når havna investerer i et oppvarmet kaidekke, slik at den blir is og snøfri hele vinteren. Universell utforming har vært en overskrift for den nye satsingen i havna.

I tillegg til dette vil lyssettingen av den ærverdige havnebygningen bli smakfull, lover havnesjef Ivar F. Hagenlund.

3500 tonn molo

Andre byggetrinn, som skal utføres parallelt med kai 1, er den 250 meter lange flytemoloen. Den skal gå fra knekken på kaia, mellom UiT Harstad og Kulturhuset og mot kai 1. Åpningen mellom kai 1 og moloen blir i underkant av 100 meter. Det blir da følgelig bredden på farleden mellom kai 1 og moloen.

Flytemoloen skal bestå av fem flytende betongelementer. Kort fortalt er det kasser i betong som hver veier 700 tonn. De stikker fire meter dypt og er fem meter brei.

I forkant av moloen blir det også bygd en skjerm som skal minimere sjøsprøyten over moloen.

Hagenlund mener denne moloen vil gi en god småbåthavn for de 66 faste båtplassene som skal plasseres innenfor moloen. I tillegg til dette blir det om lag 32 gjesteplasser innerst i havna.

Moloen vil ikke være stengt for publikum.

Ikke fremtidsmusikk

Dette er ikke fremtidsmusikk. Allerede i juni neste år, kan moloen og kai 1 stå ferdig.

Marina Solutions, som skal bygge moloen, regner med å ha støpt ferdig elementene til moloen i løpet av våren. Deretter skal elementene fraktes til Harstad og forankres her.

Så skal det monteres vann og strøm til moloen. Deretter skal den nye småbåthavna møbleres og utstyres med kaipirer, vann og strøm.

Det er ennå ikke helt avklart når gjestehavna blir ferdigstilt.

Bobiler og båter

Av sentrumsplanen fremgår det også at det skal bygges et serviceanlegg for både gjestehavna og for bobiler på Ottar Håløygsplass. Her vil de tilreisende få muligheter til å vaske klær, dusje, fylle vann og tømming av toalett.

– Tanken er at det er det samme hvordan gjestene våre kommer seg til byen, bare de kommer så skal de bli tatt vare på, sier Hagenlund.

I sommer har havna fått mye kritikk av serviceforholdene som kommunen har på havnepaviljongen.

– Dette er ikke en avtale havna har noe med, men jeg er ganske sikker på at vi vil få en god avtale med kommunen om driften av det nye serviceanlegget, sier Hagenlund.

Havnesjefen er godt fornøyd med de løsninger og den utformingen som Harstadsjøen vil få.

– Når dette står ferdig vil vi ikke ligge noe tilbake for verken Bodø eller Svolvær. Snarere tvert om. Dette vil bli en av de flotteste småbåthavnene i hele landsdelen, sier en stolt havnesjef Ivar F. Hagenlund.