Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Nå foreligger tallene for 2017.

Flere store utbetalinger

Økningen i fjor skyldes utbetalinger i flere saker, i tillegg til flere utbetalinger over én million kroner i 2017 enn året før.

– I 2016 hadde vi 13 utbetalinger på minst én million kroner, i 2017 hadde vi 16 utbetalinger på minst én million. Av disse var det i 2016 fem saker med utbetalinger over tre millioner kroner, i 2017 var det syv saker. Det slår ut når tallene er såpass små, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning.

– Hva var den største utbetalingen i 2017?

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ut detaljer om største utbetaling, sier hun.

STØRRE UTBETALINGER: Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning kan vise til flere millionutbetalinger etter feilbehandling i helsetjenesten i 2017 enn året før. Foto: Norsk Pasientskadeerstatning

Færre får medhold

På landsbasis viser statistikken for 2017 fra NPE at mottatte saker og utbetalinger ligger stabilt. De fikk 5.823 nye saker (+3,5 prosent fra 2016), mens utbetalingene var på 979,4 millioner kroner til pasienter og pårørende (7,6 millioner kroner mindre enn 2016).

I 2017 mottok NPE 294 (277 i 2016) saker fra Troms, i Nordland 279 (samme som 2016) og 80 (98) i Finnmark.

Av vedtakene NPE fattet i 2017, ble det 65 vedtak og 153 avslag, som gir en medhold i 27 prosent av sakene. I 2016 ble det 87 medhold og 167 avslag, som gir medhold i 34 prosent av sakene.

14 måneders behandlingstid

Utbetalingene i Troms økte fra 51,3 millioner i 2016 til 74,5 millioner i 2017. I Nordland økte utbetalingene fra 47,6 millioner i 2016 til 55,7 millioner i 2017, mens det var nedgang fra 19,1 millioner og 5,5 millioner i Finnmark.

– Det er viktig å presisere at erstatningene utbetalt ett år ikke nødvendigvis er utbetalingene i saker som har fått medhold samme år. Det er i snitt 14 måneder saksbehandlingstid for å fastsette endelig erstatning.

Melder sak til NPE

Kommunikasjonsdirektøren sier de er opptatt av at alle som mener de kan ha fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten, enten i offentlig eller privat helsetjeneste, melder saken sin til NPE.

– Det gjøres gjennom å fylle ut et enkelt skjema, som finnes på npe.no, og vi henter inn all nødvendig dokumentasjon og vurderer saken. Saksbehandlingen er gratis, sier Øydis Ulrikke Castberg.