Mobbeombudet klar med sin første rapport: – Store variasjoner mellom skolene

foto