– Jeg kom til en branntomt som fortsatt røk, og det dukket stadig opp nye branner