– Nærmere 500 personer i Harstad er tilknyttet olje- og gassnæringen: – Leveransene er økende