Lagmannsretten opprettholder streng straff for grovt ran på en privatadresse i Harstad

foto