Bård bidrar med å styrke samarbeidet mellom Norge og Italia