Navnet på den omkomne i dødsulykken i Evenes er frigitt