Svindel e-postene som har blitt sendt ut gir seg ut for å være «refusjon av skatt for næringsdrivende» og har blitt sendt ut til riktig kontaktperson/organisasjonsnummer.

– Det er stadig nye forsøk på svindel. I disse dager spekulerer svindlerne i at «skatterefusjon» kan være kjærkomment, sier Skatteetatens sikkerhetsdirektør Ragna Fossen, i pressemeldingen.

Selv om svindelen kan se troverdig ut understreker, hun at Skatteetaten aldri sender lenker uoppfordret i e-post eller SMS.

Logg alltid inn via skatteetaten.no eller altinn.no

– Den beste beskyttelsen mot svindel er at du selv går til skatteetaten.no eller altinn.no og logger på der. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter sensitive opplysninger skjer innlogget via skatteetaten.no og altinn.no, sier Fossen.

Skattekortet kommer 15. desember

Den 15. desember vil det komme meldinger til alle med inntekt eller formue om at skattekortet er klart og bør sjekkes. Du må her, som alltid når vi sender ut meldinger, gå til skattetaten.no eller altinn.no og logge deg på for å sjekke at opplysningene vi har om deg og din formue og inntekt stemmer.