– Drømmen er å kunne leve av sjarkfisket

Torbjørn og Åsta Clough Eilertsen foran porten til bryggehuset de kjøper seg inn i. Foto: Idar Ovesen