Med loven i hånd kreves det at en garasje i Harstad som ble revet skal bygges opp igjen

Det skar seg mellom byggherre og firmaet som hadde jobben med ombygging av et hus i Harstad. Nå må Midtre Hålogaland tingrett ta stilling til både søksmål og motsøksmål. Foto: Illustrasjon