Med loven i hånd kreves det at en garasje i Harstad som ble revet skal bygges opp igjen

foto