Etterlyser nye støyskjermer langs hovedveien: – De er så stygge og skjeve at det er utrolig at de har stått så lenge

foto