foto
Skulle det oppstå et behov for å søke tilflukt i Harstad, bør du på forhånd ha lokalisert ditt nærmeste tilfluktsrom. Hvordan du får tak i den informasjonen viser seg å være vanskelig. Foto: Frank R. Roksøy

90 hemmelige rom i Harstad

Hvor du kan søke dekning når flyalarmen går, er hemmelig informasjon.