Ett steg nærmer nye studentboliger – kutter ned på antallet

foto