Bjørn Tore stiller seg positiv til trafikkplanen for Skogveien