Statsforvalteren: – Det er mulig for kommunen å komme seg ut av ROBEK-registeret på nyåret