Påtalemakten vil gjerne forlenge tvungent psykisk helsevern for Harstadmann