Det skal bygges ny barnehage – disse løsningene vurderer politikerne

foto