Vil at kommunen skal søke tilskudd til praktisk læring i skolen