Elon Musk om harstadværingen Ken: – Denne fyren er rå