Krever 23 millioner i sak om for lite stein

Salmars lakseslakteri under bygging i 2020 etter at tomten på industriområdet Klubben dels var sprengt ut og dels fylt ut i sjøen på Senja. Foto: Salmar