- Nesten alle som legges inn på sykehjem i Harstad står i fare for å bli underernært

foto
EGEN STRATEGI: Harstad kommune screener samtlige som får sykehjemsplass for å finne ut om de er underernært eller i risikosonen for å bli underernært. Illustrasjonsfoto: Frank R. Roksøy Foto: Frank R. Roksøy