Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket i Troms

foto